• Proiect: Elaborarea strategiei pentru dezvoltarea capabilităților naționale în domeniul comunicațiilor cuantice (QTSTRAT)
  • Contract: 2 PS / 11.11.2021 din cadrul Plan Sectorial
  • Coordonator: Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB)
  • Partener: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor (INCD-FM)  
  • Beneficiar: Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID)
  • Valoare proiect: 2.991.325,00 lei (2,066,625.00 lei-UBB, 924,700.00 lei -INCD-FM)
  • Finanțat de: Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), în calitate de coordonator, împreună cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor (INCD-FM), în calitate de partener, elaborează Strategia pentru dezvoltarea capabilităților naționale în domeniul comunicațiilor cuantice (QTSTRAT). Beneficiarul proiectului este Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării iar proiectul se desfășoară în perioada 2021-2023.

Metodologia de elaborare a strategiei este înscrisă în logica cele de a treia generație de politici de știință-tehnologie-inovare, sprijinind schimbările transformative și luând în considerare principiile moderne de planificare strategică în domeniul cercetării și inovării: (1) abordarea strategică, teritorială și pliată pe provocări specifice, (2) combinarea metodelor de planificare de tip „bottom-up” cu cele de tip „top-down” și (3) reflexivitate prin încorporarea unui sistem de monitorizare și evaluare. Strategia este elaborată în urma unui proces consultativ, deschis și transparent, care ține cont de opiniile decidenților și „stakeholderilor” și ia în considerare efectele și impactul asupra mediului și societății, dar și nevoile și valorile comunității.

Tehnologiile cuantice au un potențial disruptiv. Pot cauza amenințări pentru securitatea datelor și riscuri geopolitice și deschid noi oportunități socio-economice. Au un rol cheie în asigurarea suveranității țării, în protejarea intereselor noastre strategice, a prosperității economice, în asigurarea securității comunicațiilor guvernamentale, militare, a companiilor și a serviciilor publice. Comunicațiile cuantice pot asigura apariția unei noi generații de rețele sigure, principalele puteri deja investind în ele: 17 state au strategii naționale, printre care China, SUA, Japonia, Canada, UK sau DE, alte 3 elaborează astfel de strategii; 12 țări au politici de C&D (CIFAR 2021). UE, prin Quantum Flagship și EuroQCI, susține dezvoltarea capacităților naționale și pan-europene. Pentru a pune UE în fruntea celei de a doua revoluții cuantice, s-au finanțat tehnologii de calcul, simulare, comunicare, metrologie și senzoristică (Quantum Manifesto, 2016). 

Obiectivul major este dezvoltarea unor protocoale de comunicare și o rețea Europeană care completează și extinde infrastructura actuală, punând bazele internetului cuantic. 

Potentiali utilizatori

Principalul utilizator este MCID, beneficiar și viitor coordonator al implementării QTSTRAT. Alți utilizatori cheie sunt cei care vor participa la realizarea coloanei vertebrale cuantice prin derularea de proiecte și investiții viitoare pe baza QTSTRAT, la care se adaugă autorități naționale, locale, companii și organizații de CDI (MCID 2021). Aceștia vor fi identificați concret în cursul elaborării strategiei.

* Disclaimer
Informațiile și punctele de vedere prezentate în articolele și documentele de pe acest site nu reflectă poziția oficială a Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării și au fost puse la dispoziția publicului doar în scop informativ.